top of page

Gotlandsskinn

Gotlandsfår ger fantastiska skinn. Vackra lockar i olika grå nyanser.

Lammskinn,  tackskinn eller baggskinn

Lammskinnen är oftast mycket enhetliga i sin färg till skillnad från tackskinnet som skiftar i ljusa och mörka nyanser. Längst mitten av tackskinnet går en mörkare ål. Tacksinnet är något större och lockarna grövre. Av naturliga skäl är det lättast att få tag i skinn från lamm. Tackor slaktas inte ut lika ofta och det finns således färre på marknaden. Får man tag i ett baggskinn ska man vara glad.

stora_bjorksved-138.jpeg
bottom of page